Брошура за родитеље

 

Ове брошуре намењене су породицама, деци, али и осталим члановима породице и пријатељима. О свим овим темама можете разговарати са васпитачима, стручним сарадницима психологом и педагогом. Али пре свега са својом децом, јер их тако оснажујете да се суочавају са бројним животним изазовима и у овом животном периоду и у онима који следе.

Dobrobit dece f

Socijalno emocionalno ucenje f

  1. Vaspitanje podrskom i pravilima f