Године узлета

ГОДИНЕ УЗЛЕТА – ОСНОВЕ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

 

Претходног викенда, запослени у нашој предшколској установи су започели обуку за примену Нових основа програма предшколског васпитања и образовања.

Са реализацијом новог програма се почиње 1.9.2022. године.

Суштина новог програма је:

вера у капацитете деце предшколског узраста да активно учествују у свом учењу и развоју, значај игре на овом узрасту и значај заједничког учешћа деце и одраслих за учење и развој,

професија васпитача и стручних сарадника, као јединствених професија за развијање квалитетног реалног програма кроз промену културе и структуре вртића, уз учешће и подршку свих запослених у предшколској установи,

повезивање са локалном заједницом и породицом и значај њихове улоге у пракси предшколског васпитања и образовања.