П О З И В ЗА УПИС ДЕЦЕ У РАДНУ 2017/2018. годину

П О З И В ЗА УПИС ДЕЦЕ У РАДНУ 2017/2018. годину

1. Позивају се родитељи/старатељи деце да закључе УГОВОР о боравку детета у установи:
– у вртићу „Мудра сова“ у Жабљу, дана 22.06.2017. године, у 18:00 часова;
– у вртићу „Ђурђевак“ у Ђурђеву, дана 20.06.2017. године, у 17:00 часова;
– у вртићу „Маслачак“ у Госпођинцима, дана 21.06.2017. године, у 18:00 час;
2. Уписнина за радну 2017/2018. годину износи 2000,00 динара.
Наведени износ уплатити на жиро-рачун установе, број: 840-1234761-81.
(Позив на број – шифра детета са конкурса за пријем деце)
Oбавезно понети доказ о уплати.
3. Сматраће се да су деца уписана у вртић након уплаћене уписнине и потписаног уговора о боравку.
4. У прилогу: Листа деце за пријем.

Директор Светлана Бошков
Poziv za upis dece