Стручно усавршавање

У сарадњи са ЦИП-ом ( Центар за интерактивну педагогију) организовани су семинари за васпитаче:

“Корак по корак- квалитетном образовном праксом ка друштву”

“Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту”

g2.220161224_134535g5.4g4.220161223_192047g3.3