Васпитно образовни рад на даљину

Драги  родитељи, због  новонастале ситуације у нашој земљи , наш сајт „ Детињство“ у сарадњи са васпитачима ваше деце и стручним сарадником наше установе, омогућиће занимљиве садржаје  који ће вам помоћи у савладавању нових изазова и препрека у вашим животима.