ГОДИНЕ УЗЛЕТА – ОСНОВЕ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

ГОДИНЕ УЗЛЕТА – ОСНОВЕ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Запослени у нашој предшколској установи започињу реализацију нових Основа програма предшколског васпитања и образовања септембра 2022. године. Циљ програма предшколског васпитања и образовања јесте подршка добробити детета. Добробит одражава суштину развоја и учења детета, а то је, да је дете биће које истовремено ЈЕСТЕ И БИВА – кроз оно што јесте постаје и оно што ће бити, тако да подржавати добробит детета значи истовремено пројектовање циљева на будућност и разумевање шта је добробит за дете у реално постојећим околностима, сада и овде.
У развијању програма усмереног на подршку добробити детета, руководимо се принципима који проистичу из концепције Основа програма.
ПРИНЦИПИ РАЗВИЈАЊА РЕАЛНОГ ПРОГРАМА:
Принцип усмерености на односе – дружећи се са децом и одраслима сарађујемо, уважавамо различитости, бринемо о себи и другима, негујући уважавање, сарадњу, одговорност и заједништво.
Принцип животности – кроз другарство и пријатељство заједно растемо, учимо и развијамо се. Заједничко учење се остварује кроз активности које су деци смислене, јер проистичу из њиховог искуства, аутентичних интересовања и односа, из њихових потреба, иницијатива, проблема и питања, из догађаја и збивања у групи и у заједници.
Принцип интегрисаности – све што дете чини, кроз своје лично делање, и доживљава, кроз односе док истражује и открива, је прилика за учење.
Принцип аутентичности – сви смо различити и прихватамо једни друге. Аутентичност подразумева подршку сваком том различитом детету за укључивање у заједницу и заједничку активност.
Принцип ангажованости – подржавамо избор и иницијативу деце, јер дете учи кроз властиту ангажованост, личну прераду искуства и доживљаја. Улога одраслих је да подржи дете, а не да га подучава.
Принцип партнерства – уз родитеље дете се осећа сигурно, задовољно, остварено и прихваћено. Партнерство се остварује уважавањем идеја, иницијатива, мишљења детета и породице и равноправни су чланови локалне заједнице у којој живе.

 

ИМГ_20220317_114641


Реални програм предшколске установе, чини одређена култура и структура установе, непосредна заједница и сви учесници програма. Све то заједно подстиче целовит развој детета, у којем је важна адекватно креирана инспиративна средина и развијање односа са вршњацима, породицом и заједницом. Запослени у предшколској установи имају одговорност за стављање своје моћи у функцију ојачавања детета и његових капацитета за развијање стратегије истраживања и разумевање себе и света, и подстиче га на целоживотно учење.