Шта дете учи у новом програму?

Нова програмска концепција усмерена је на целовит развој детета и подршку добробити детета кроз смислене односе које гради са вршњацима, одраслима и физичким окружењем и оснаживањем активног учешћа детета у заједници вршњака и одраслих.
Шта дете учи у новом програму?
*Да буде самостално и одговорно према себи и другима
*Да се сналази у различитим ситуацијама и преузимањима
*Да буде радознало и креативно
* Да уочава детаље и поставља питања
* Да решава проблеме и доноси одлуке
*Да стиче знања из различитих области
* Да упознаје различите културе
*Да развија различите врсте писмености
* Да развија поверење и другарство
* Да сарађује, уважава различитости и слану о себи и другима.

1668707450801 1668705086315