Ponovo u vrtiću

Na osnovu iskazanih potreba PU ” Detinjstvo” otvara svoja vrata 11. maja, za jedan broj dece, pod uslovima koje propisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Ministarstvo zdravlja.

Ovim uslovima obezbeđuju se preventivne mere zaštite i suzbijanje širenja epidemije COVID-19.

Prijem dece je moguć samo uz:

– Potvrdu poslodavca da su  roditelji u obavezi da poslove obavljaju u radnim jedinicama, sa kontaktom poslodavca, i

-Potvrdu nadležnog pedijatra da je dete zdravo i uredno vakcinisano.

Roditelj koji dovodi dete u vrtić u obavezi je da nosi zaštitnu masku i rukavice i sačeka dok se izvrši merenje temperature.

Preporuka je da deca ostanu kod kuće, naročito ukoliko imaju neka hronična obolenja.