Značaj igre

Dete ima urođenu motivaciju da uči i saznaje.

Kroz igru nastoji da razume svet koji ga okružuje, da posmatra, pita se, razmenjuje, istražuje, mašta. ☺️

IMG-46837cca5f6dfb08ed9818897b646637-V IMG-3223cb1596a5b47483b4e299dcd9592b-V IMG-2359be8fbd538921509171c7d6395ab1-V IMG-925c7384930021a433bc96f0fc546b48-V