Број запослених и радно ангажованих лица у ПУ “Детињство” са стањем на дан 31.12.2020. године

.БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ПУ Детињствоса стањем на дан 31.12.2020. године

 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ПУ “Детињство”са стањем на дан 31.12.2020. године
Редни број Стручна спрема Број систематизованих извршилаца на свим радним местима Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време у својству приправника Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника) Број лица ангажованих ван радног односа Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години Број лица за која није реализована добијена сагласност Комисије у претходној календарској години Број запослених на неодређено време
и одређено време у својству приправника
у текућој календарској години у оквиру 70%
Број запослених на неодређено време
и одређено време у својству приправника
у текућој календарској години изнад 70%
1. Висока 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
2. Виша 37 37 0 4 0 0 14 0 0 0
3. Средња 14 12 0 1 2 1 3 0 0 0
4. Нижа 9 6 0 0 3 0 3 0 0 0
S 62 56 0 6 5 1 21 0 0 0