Вртић-школа

U objektima u Žablju i Đurđevu realizovane su posete učitelja, koji će preuzeti prvake, i stručnih saradnika škole, koji će realizovati testiranje dece pred polazak u prvi razred.
To je deo aktivnosti iz našeg Razvojnog plana kako bi se olakšao proces tranzicije iz predškolske ustanove u osnovnu školu.

Evo nekih pitanja dece gostima iz škole:

1. Hoćemo li imati ormariće u školi?

2. Hoćemo dobijati “pojene” u školi?

3. Ko će mi biti učiteljica?

4. Kako će nam biti u školi?

5. Hoćemo imati jelo?

6. Da li ćemo sedeti kada budemo jeli ili stajati?

7. Da li su stolovi “zajedno ili razdvojeno”?

8. Koliko ćemo imati knjiga?

9. Hoće li biti teška torba?

10. Koje aktivnosti ćemo imati?

11. Ko će “držati” fizičko?

12. Da li su učitelji strogi?

13. Je li može da se crta u školi?

14. Je li ima takmičenja?

15. Je li ima ocena za domaći?

16. Da li moramo da radimo čučnjeve?

17. Da li sedimo sa partnerom (devojčicom)?

Pitanja postavljena deci:

1. Kako se obraćate vaspitačici

2. Koje je boje škola?

3. Kako se zove škola?

4. Da li znate koliko traje jedan čas?

5. Da li se radujete što ćete krenuti u prvi razred?