Објекти

Сва три објекта почињу са радом у 6.00 часова, када почиње пријем деце на целодневни боравак који траје 10 сати, што значи до 16.00 часова. Полудневни боравак у објектима у Жабљу и Ђурђеву је организован у 2 смене и почетак у преподневној смени се усклађује са почетком наставе у основној школи, значи почиње у 8 часова. У поподневној смени се завршетак поклапа са завршетком наставе за ниже разреде у основној школи, у 17 часова. У објекту у Госпођинцима полудневни боравак се организује само у преподневној смени, од 7.30 до 11.30. Полудневни боравак за децу од 4-5,5 година у објекту у Ђурђеву се одвија у две смене. Време трајања рада у полудневном боравку је 5 сати непосредног рада. У складу са законом, за припремне групе се рад организује према школском календару за основне школе. Целодневни боравак ради сваког радног дана у току читаве године.

За време летњег распуста организује се рад у једном од три објекта (дежурство).