Запослени


Васпитачи:

  • Наташа Михајловић
  • Драгана Бубњевић,
  • Стана Бороја
  • Радослава Дугоњић
  • Марија Јечинац
  • Данијела Басарин
  • Драгана Живковић
  • Снежана Танкосић (главни васпитач)

Васпитач приправник:

Приправник волонтер:

Радник на пословима припремања хране:

  • Милена Живковић

Радник на пословима одржавања хигијене:

  • Славица Николић