Узрасне групе

( узрасна група)                                      (васпитачи/ приправници)

Млађа мешовита група– Милана Каназир, Маријана Стојков, Марина Херић.

Старија мешовита група– Драгана Бубњевић, Милица Мангаш, Оливера Херић.

Припремне предшколсе групе-

Снежана Танкосић,

Марија Јечинац.