Запослени

Васпитачи:

  • Даница Андрић ( главни васпитач),
  • Весна Голуб,
  • Мирјана Перовић,
  • Ружа Каранов,
  • Милена Радишић,
  • Александра Виславски,
  • Марина Сабадош.

Васпитач -Приправник:

Радник на пословима припремања хране:

  • Драга Вујков.

Радник на пословима одржавања хигијене:

  • Зорица Шош,
  • Наташа Бузаџин.