Узрасне групе

Млађа група: Даница Андрић, Гордана Мак.

Средња група: Весна Голуб, Мирјана Перовић.

Старија група (полудневни боравак)Ружа Каранов.

Мешовита група (русински ј.): Оља Балинт.

Припремне предшколске групе:

Милена Радишић,

Александра Виславски.