Записник са прве седнице

 

ЗАПИСНИК СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА

 

 

Седница је отворена у понедељак 10.09.2018. у објекту у Жабљу са почетком у 18,06 часова.

Присутни чланови су:

1.      Глишић Верица

2.      Топић Санела

3.      Дошлов Светлана

4.      Родић Нада

5.      Матић Милана

6.      Ђурђев Сандра

7.      Скандарски Катарина

8.      Лазин Лисица Данијела

9.      Миловац Михајло

10.  Јелић Весна

11.  Станковић Сенка

12.  Малеш Слађана

13.  Јандрић Маријана

14.  Кондић Татјана

15.  Рамач Софија

16.  Јовановић Данка

17.  Ђукић Љиљана

 

Усвојен је дневни ред.

 

1.      Након представљања свих присутних чланова прочитан је и објашњен пословник о раду и надлежности Савета родитеља.

2.      Председник савета-Миловац Михајло

Заменик председника-Ђуђић Љиљана

Записничар-Родић Нада

3.      У стручне тимове Установе  за представнике су одабрани:

 

Радомир Злоколица- тим за развојно планирање

Ивана Човић- тим за инклузивно образовање

Љиљана Ђукић-тим за самовредновање установе

 

 

4.      У оквиру ове тачке, присутним члановима се обратила директор Установе Светлана Бошков и указала на битне ставке кроз видео презентацију. Објашњене су појединост које су битне за родитеља, а тражено је њихово мишљење и предлози. Дато је позитивно мишљење заГодишњи план установе и Извештај из претходне радне године.

Објашњено је зашто су листе чекања за упис велике, и критеријуме за упис. Такође, обухват деце повећавамо додатним повременим програмима који ће се обављати у установи.

Када се поменула здравствена заштита и превенција здравља деце родитељи су навели проблем са недостатком логопеда, и проблем са штурим орегледима пред поазак деце у вртић ( нема лабораторијских анализа).

Дато је позитивно мишљење.

5.      Сваке године родитељи учествују у донацији за пијаћу воду у износу 900,00 дин на годишњем ниову. Усваја се и ове године.

Позоришне представе које се одржавају у сва три објекта и ове године ће бити донација родитеља и износиће 600,00 динара на годишњем нивоу.

За осигурње деце су стигле 3 понуде, али је усвојена понуда осигуравајуће куће ДДОР са две врсте

 

Седница је завршена у 19,30часова.

 

Председник Савета родитеља                                                                    Записничар

Миловац Михајло                                                                                         Нада Родић