Zašto je važna komunikacija o predškolskom vaspitanju i obrazovanju na lokalnom nivou?

September 8, 2020 admin 0

ZAŠTO JE VAŽNA KOMUNIKACIJA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU NA LOKALNOM NIVOU? Dete na ranom uzrastu poseduje bogate potencijale za učenje, aktivno je, radoznalo, istrajno, otvoreno i sposobno da komunicira, uspostavlja odnose i razume okruženje u kojem se nalazi. Deca kroz odnose stiču samopouzdanje, uče da budu samostalna, da se snalaze u različitim situacijama, da preuzimaju odgovornost, da budu posvećeni onome čime se bave, da primećuju svet oko sebe, da […]