Број запослених и радно ангажованих лица у ПУ “Детињство” са стањем на дан 31.12.2020. године

March 1, 2021 admin 0

.БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ПУ Детињствоса стањем на дан 31.12.2020. године   БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ПУ “Детињство”са стањем на дан 31.12.2020. године Редни број Стручна спрема Број систематизованих извршилаца на свим радним местима Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време у својству приправника Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника) Број лица ангажованих ван […]