К О Н К У Р С ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ

May 13, 2022 admin 0

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ Николе Тесле 47а Жабаљ 21230 На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број: 88/2017, 27/2018 – др.закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), члана 38. Статута ПУ „Детињство“ Жабаљ и Правилникa о условима за упис, пријем, боравак и испис деце у ПУ „Детињство“ Жабаљ, Управни одбор ПУ „Детињство“ Жабаљ на 4. седници одржаној дана 12.05.2022. годинe доноси одлуку о р а […]