К О Н К У Р С ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ

May 13, 2022 admin 0

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ Николе Тесле 47а Жабаљ 21230 На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број: 88/2017, 27/2018 – др.закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), члана 38. Статута ПУ „Детињство“ Жабаљ и Правилникa о условима за упис, пријем, боравак и испис деце у ПУ „Детињство“ Жабаљ, Управни одбор ПУ „Детињство“ Жабаљ на 4. седници одржаној дана 12.05.2022. годинe доноси одлуку о р а […]

ГОДИНЕ УЗЛЕТА – ОСНОВЕ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

March 17, 2022 admin 0

ГОДИНЕ УЗЛЕТА – ОСНОВЕ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА Запослени у нашој предшколској установи започињу реализацију нових Основа програма предшколског васпитања и образовања септембра 2022. године. Циљ програма предшколског васпитања и образовања јесте подршка добробити детета. Добробит одражава суштину развоја и учења детета, а то је, да је дете биће које истовремено ЈЕСТЕ И БИВА – кроз оно што јесте постаје и оно што ће бити, тако да подржавати добробит […]

Године узлета

February 21, 2022 admin 0

ГОДИНЕ УЗЛЕТА – ОСНОВЕ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА   Претходног викенда, запослени у нашој предшколској установи су започели обуку за примену Нових основа програма предшколског васпитања и образовања. Са реализацијом новог програма се почиње 1.9.2022. године. Суштина новог програма је: вера у капацитете деце предшколског узраста да активно учествују у свом учењу и развоју, значај игре на овом узрасту и значај заједничког учешћа деце и одраслих за учење и […]

1 3 4 5 6 7 15